Quận 10 tổ chức Lễ đăng ký xây dựng Doanh nghiệp văn hóa

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2019).  Ngày 12/10/2019 Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” Phường 14 phối hợp Chi nhánh Công ty TNHH Greli – Cửa hàng Co.op Food Thành Thái tổ chức Lễ đăng ký xây dựng Doanh nghiệp văn hóa. Việc xây dựng Doanh nghiệp văn hóa góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao thương hiệu và chất lượng phục vụ cho người dân từ đó nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt…

Chi tiết ...